Kolekce knih

Zlatá sbírka pohádek od Disney je mimořádné vydání knih popisujících dobrodružství kultovních hrdinů. Každá kniha je napsaná spisovným jazykem a s velkou péčí o kulturu slova. Prostřednictvím příběhu hlavního hrdiny se děti příjemným způsobem dozvědí mnoho poznatků o světě a prožívají pozitivní emoce. Učení poslechem čteného textu je tou nejlepší investicí do morálního a intelektuálního vývoje Vašeho dítěte. Postarejte se o to, aby Vaše dítě mělo každý den kontakt s krásným spisovným jazykem.

Čtení pohádek

Moderní sbírka v klasickém vydání

Vezměte ZLATOU SBÍRKU POHÁDEK a naučte Vaše dítě radostnému soužití s literaturou.

Dbejte na to, aby Vaše dítě znalo a správně používalo český jazyk.

Ukažte Vašemu dítěti čarodějný svět pohádek, ve kterém je radost i smutek, krása i ošklivost a zajímavá dobrodružství kultovních hrdinů.

Díky těmto příběhům objeví děti nové světy, a zatímco se budou bavit, budou podporovány v utváření svého vlastního hodnotového systému.

Kniha

Pohádky zobrazují pozitivní vzory jednání a hodnoty (např. přátelství, pomoc slabým, toleranci).

Příběhy utvářející pozitivní postoj ke světu a víru v sebe sama.

Překrásné ilustrace, poprvé v klasickém vydání.

Kultovní hrdinové ze světa Disney.

Typ písma zvolen speciálně pro děti

Texty napsané krásným jazykem.

Věnujte Vašemu dítěti úžasné vzpomínky

Postavičky